Duszpasterze

Proboszcz: Ks. kan. dr Paweł Staniszewski

Rok urodzenia – 1964
Święcenia kapłańskie przyjął 20 maja 1989 roku w bazylice archikatedralnej św. Jana Chrzciciela w Warszawie z rąk kard. Józefa Glempa, Prymasa Polski
Doktor historii Kościoła
Kanonik rzeczywisty Kapituły Kolegiackiej Skierniewickiej (jej wiceprepozyt)
W parafii od 2009 roku
Imieniny – 29 czerwca