Zaproszenie do złożenia oferty na Zarządzanie realizacją Projektu pn. „Termomodernizacja Kościoła i Plebanii w Parafii Rzymsko-Katolickiej pod wezwaniem Macieja Apostoła w Bełchowie”