Termomodernizacja Kościoła i Plebanii w Parafii Rzymsko-Katolickiej Św. Macieja Apostoła w Bełchowie

Informujemy, że rozpoczęliśmy realizację inwestycji pn. „Termomodernizacja Kościoła i Plebanii w Parafii Rzymsko-Katolickiej Św. Macieja Apostoła w Bełchowie”.

Przedmiotem inwestycji są budynki Kościoła i Plebanii. Inwestycja obejmuje zabiegi termomodernizacyjne, modernizację źródeł ciepła oraz zastosowanie paneli fotowoltaicznych, w tym:

Budynek Kościoła:

 • Montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 11,88 kWp.
 • Wymiana istniejących źródeł oświetleniowych na oświetlenie typu LED (źródła światła).
 • Dodanie pakietu szybowego od wewnątrz okien.
 • Wymiana drzwi zewnętrznych bocznych na nowe drewniane. o współczynniku U=1,3 W/m2K, wraz z pracami towarzyszącymi, liczba szt. 1 – 5,31 m2,
 • Montaż nowego podgrzewacza ciepłej wody.
 • Modernizacja źródła ciepła – montaż gruntowej pompy ciepła glikol/woda o mocy min. 55,8 kW wraz z dolnym źródłem ciepła (odwiertami pionowymi),
 • BMS (sterowanie oświetleniem, sterowanie pompą ciepła i jej parametrami, sterowanie temperaturą w pomieszczeniach, sterowanie pracą dzwonów kościelnych, sterowanie i monitoring produkcji energii z PV, monitoring zużycia energii i jej nośników).
 • Montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania opartej na ogrzewaniu podłogowym ze wspomaganiem grzejnikowym.
 • Odtworzenie posadzki.
 • Remont schodów,
 • Budowa pochylni,
 • Wykonanie opaski odwadniającej wokół budynku,
 • Zamontowanie liczników zużycia energii.

Budynek Plebanii:

 • Montaż nowego zbiornika ciepłej wody,
 • Modernizacja źródła ciepła – montaż gruntowej pompy ciepła glikol/woda o mocy min. 38,0 kW wraz z dolnym źródłem ciepła (odwiertami pionowymi),
 • Zamontowanie liczników zużycia energii.

Przewidywany koszt całkowity inwestycji wyniesie 1.392.376,00 zł

Wartość dofinansowania wyniesie do kwoty: 1.273.253,00 zł w formie dotacji ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w ramach Programu Priorytetowego nr 3.4.1 pt. „Budownictwo Energooszczędne Część 1) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”.

Termin zakończenia realizacji inwestycji: do 30.12.2022 r.