ZAMÓWIENIA

Bełchów, dnia 25.02.2022 r.

Zaproszenie do złożenia oferty na Generalne Wykonanie robót budowlanych w ramach Projektu pn. „Termomodernizacja Kościoła i Plebanii w Parafii Rzymsko-Katolickiej Św. Macieja Apostoła w Bełchowie”

  1. Treść zapytania ofertowego – https://parafiabelchow.pl/wp-content/uploads/2022/02/Parafia-Belchow-Zapytanie-ofertowe-na-roboty-budowlane.pdf
  2. Załączniki w formie edytowalnej – https://www.ibard.com/d/a2c1a627eb1de66f84147f51249777e4758aeacc
  3. Dokumentacja techniczna: https://www.ibard.com/d/7985ac4f537b4d33e99bc15404a742087535b066

_____________________________________________________

Odpowiedzi na pytania i zmiany SWZ

_____________________________________________________

Informacja z otwarcia ofert