PEREGRYNACJA OBRAZU MATKI BOŻEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ PO PARAFII

 WSKAZANIA dotyczące Nawiedzenia Parafialnego Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej:

1. Nawiedzenie Parafialnego Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej w danej Rodzinie, powinno być historycznym wydarzeniem, przemienieniem duchowym całej rodziny, jej wyznaniem wiary. Otwarciem nie tylko drzwi domu, ale i serc domowników. Matka Boża Pocieszenia, przychodzi w tym obrazie do Naszej Rodziny, ażeby wskrzeszać na nowo miłość i udzielać przebaczenia. Nawiedzenie Parafialnego Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej jest zatem darem dla Rodziny. Przez czas Nawiedzenia (1 dzień- 24 godziny) w domu, w miarę możliwości, powinni być wszyscy domownicy.

2. Rodziny przekazują sobie Obraz indywidualnie ok. godziny 19.00

3. Rodzina przyjmująca Obraz przygotowuje wcześniej odpowiednie miejsce w swoim domu tworząc „Domowy Ołtarz” np. w głównym pokoju stół nakryty białym obrusem, zapalone świece, położone Pismo Św. Tam umieszcza się Obraz, przy którym Rodzina rozpoczyna czuwanie modlitewne według załączonego programu liturgicznego w Nawiedzeniu Obrazu u Rodzin.

4. Zachęca się, aby w czasie Nawiedzenia obrazu Matki Częstochowskiej podjąć trud pojednania w Rodzinie i Sąsiedztwie poprzez wcześniejszy sakrament pokuty i pojednania oraz przystąpić do Komunii Świętej. Pamiętajmy Nawiedzenie Matki Bożej Częstochowskiej jest okazją przezwyciężania niechęci w gronie rodzinnym i sąsiedzkim, dlatego – nie zmieniamy trasy w celu uniknięcia spotkania z sąsiadem, z którym są „oziębione relacje”.

5. Po zakończeniu peregrynacji na danej ulicy, lub danej miejscowości Obraz wraca do Kościoła i wszyscy mieszkańcy danej ulicy lub miejscowości przychodzą do Kościoła na Msze Św. sprawowaną w Ich intencji. W tym samym dniu delegacja z nowej miejscowości lub ulicy do której przybędzie Matka Boża Częstochowskiej odbiera obraz z Kościoła.

6. Obrazu nie dekorujemy i upiększamy! Dbamy o bezpieczeństwo Obrazu /np. nie pozostawiamy na noc zapalonych świec przy obrazie/. Jeśli zauważymy jakieś nieprawidłowości zgłaszamy do Ks. Proboszcza lub Sołtysa danej miejscowości uwagi i spostrzeżenia.

7. Do podążającej w trakcie Księgi Pamiątkowej Nawiedzenia Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej dokonujemy wpisu na zakończenie Nawiedzenia Rodziny i przekazujemy dalej.

PROPONOWANY PROGRAM NAWIEDZENIA

Godz. 19.00 ewentualnie 18.00.

Wniesienie Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej do domu i ustawienie na przygotowanym miejscu: stół nakryty obrusem, dwie świece, kwiaty, Pismo Święte.
Przywitanie z Matką Bożą Częstochowską przez Rodzinę. Po ustawieniu Obrazu na specjalnie przygotowanym miejscu śpiewa się trzykrotnie „ O Maryjo witam Cię”
Głowa Rodziny odczytuje „ Modlitwę na powitanie Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej” następnie odczytywana jest Ewangelia o Nawiedzeniu Św. Elżbiety (Łk. 1,39 – 56), śpiew.

Godz. 20.00 – 21.00

Wieczorny pacierz całej Rodziny przy Obrazie Matki Bożej Częstochowskiej. Dowolna modlitwa np. Litania, Śpiew pieśni maryjnych, Różaniec, modlitwa w ciszy.

Godz. 21.00 Apel Jasnogórski

Wspólne odśpiewanie przez Rodzinę Apelu Jasnogórskiego / można połączyć się wraz z Pielgrzymami poprzez Radio Maryja lub telewizję Trwam/

Godz. 21.15 – 6.30

Czuwanie modlitewne przed Obrazem Matki Bożej Częstochowskiej /według własnego uznania jeśli obowiązki pozwalają/

Godz. 6.30

Godzinki ku Czci Najświętszej Maryi Panny

Godz. 7.00

Pacierz poranny. Wspólna modlitwa Domowników

Godz. 7.30 – 12.00

Modlitwy w ciągu dnia. Modlitwa indywidualna Rodziny wg. własnego uznania.

Godz. 12.00

Modlitwa Anioł Pański

Godz. 15.00

Koronka do Miłosierdzia Bożego

Godz. 18.00

Modlitwa przed przekazaniem Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej następnej Rodzinie. Litania do Matki Bożej Częstochowskiej. Akt zawierzenia Rodziny Matce Bożej Częstochowskiej. Pożegnanie z Obrazem Matki Bożej Częstochowskiej przez Rodzinę – Głowa Rodziny odczytuje „ Modlitwę na pożegnanie Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej.

Godz. 19.00

Przekazanie Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej kolejnej Rodzinie. Witamy się z Sąsiadami chrześcijańskim pozdrowieniem „ Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica” i przekazujemy Obraz Matki Bożej Częstochowskiej.

Dary Duchowe z Nawiedzenia Obrazu Matki Bożej Pocieszenia

Postanowienia należy wpisać do Księgi Pamiątkowej podczas peregrynacji obrazu Matki Bożej Pocieszenia.

* Czytanie i rozważanie Pisma Świętego indywidualnie i w rodzinie

*postanowienia modlitewne. /Różaniec, Koronka do Bożego Miłosierdzia i inne modlitwy indywidualne lub z całą rodziną/

* postanowienia formacyjne / życie sakramentalne, I-e piątki, I-e soboty, rekolekcje, pielgrzymki/

*przyrzeczenia abstynenckie / od alkoholu, nikotyny, narkotyków, gier komputerowych i hazardowych, niemoralnych filmów, programów i czasopism/

* praca nad relacjami w rodzinie, pracy, szkole, sąsiedztwie(np. zgoda i pojednanie)

* uczynki miłosierdzia chrześcijańskiego ( np. pomoc potrzebującym, duchowa adopcja dziecka poczętego)

* udział w nabożeństwach np. październikowy różaniec z rodziną majówki, nabożeństwa Wielkiego Postu

* przynależność do wspólnot parafialnych np. koła różańcowe, schola, liturgiczna służba ołtarza, działalność charytatywna, chór kościelny, duszpasterstwo rodzin, wspólnoty AA, kręgi modlitwy.

Postanowienia należy wpisać do Księgi Pamiątkowej podczas peregrynacji obrazu Matki Bożej Pocieszenia.