Sakrementy święte i pogrzeb

I. SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA

Na 3 miesiące przed zawarciem sakramentalnego małżeństwa do biura parafialnego zgłaszają się narzeczeni w celu spisania protokołu przedmałżeńskiego (po wcześniejszym ustaleniu terminu z duszpasterzem).

Przynosimy:

 1. Dowód osobisty
 2. Akt chrztu św. (jeżeli chrzest był poza naszą parafią); dokument ten nie może być datowany wcześniej niż 3 miesiące przed zawarciem związku małżeńskiego!
 3. Świadectwo ukończenia katechezy z ostatniej klasy szkoły średniej.
 4. Świadectwo ukończenia katechezy przedmałżeńskiej.
 5. Dokument potwierdzający udział w spotkaniach Poradni Rodzinnej.
 6. W przypadku małżeństwa konkordatowego dostarczamy 3 sztuki zaświadczenia z Urzędu Stanu Cywilnego stwierdzający stan wolny narzeczonych; dokument ten nie może w dniu ślubu mieć więcej niż 3 miesiące, kilka dni przed ślubem dostarczamy dane świadków do biura parafialnego: imię i nazwisko, wiek, zawód, dokładny adres zamieszkania.

„CO BÓG ZŁĄCZYŁ CZŁOWIEK NIECH NIE ROZDZIELA” (Ewangelia wg. Św. Mateusza)


II. Chrzest

Dokumenty potrzebne do spisania aktu chrztu:

 1. Akt urodzenia dziecka z Urzędu Stanu Cywilnego.
 2. Od chrzestnych zaświadczenie z parafii miejsca ich zamieszkania (a nie zameldowania!!!), że dana osoba może pełnić funkcję matki lub ojca chrzestnego. W swojej parafii chrzestni otrzymują także kartki do spowiedzi, które muszą dostarczyć przed chrztem. Kto może pełnić funkcję chrzestnego jest napisane poniżej.
 3. Dane chrzestnych (imię i nazwisko, wiek, wyznanie, adres zamieszkania)


Chrzestni:

Do przyjęcia zadania chrzestnego może być dopuszczony ten, kto:

 1. Jest wyznaczony przez przyjmującego chrzest albo przez jego rodziców, albo przez tego, kto ich zastępuje, a gdy tych nie ma, przez proboszcza lub szafarza chrztu
 2. Ukończył 16 lat
 3. Jest katolikiem, bierzmowanym i przyjął już sakrament Najświętszej Eucharystii oraz prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić
 4. Jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej, zgodnie z prawem wymierzonej lub deklarowanej.
 5. Nie jest ojcem lub matką przyjmującego chrzest.

Rzeczy potrzebne do chrztu:

gromnica

biała szatka

Czas zgłoszenia:

Najpóźniej na 3 tygodnie przed chrztem. Koniecznie jednak skontaktuj się z kancelarią parafialną i dopytaj o szczegóły.

Sakrament chrztu w naszej parafii udzielany jest w II i IV niedziele miesiąca na Mszy Świętej o godz. 12.00.

 

III. POGRZEB

Pogrzeb można zgłosić o każdej porze dnia (także poza godzinami otwarcia kancelarii parafialnej!).


Rzeczy potrzebne do zgłoszenia pogrzebu:

 1. Akt Zgonu z USC.
 2. Zaświadczenie o przyjęciu Sakramentu Chorych (Spowiedzi, Komunii Św.) wydane przez duszpasterza lub kapelana szpitala.
 3. W przypadku zmarłych, którzy mieszkali poza naszą parafią, konieczna jest pisemna zgoda na pogrzeb z parafii ostatniego miejsca zamieszkania osoby zmarłej.
 4.  Prosimy także, aby uregulować kwestie finansowe z kościelnym i organistą.

 

IV. PIERWSZA KOMUNIA ŚWIĘTA

1.      Jeżeli Państwa dziecko ma zamiar przystąpić do I Komunii w naszym mieszkacie Państwo na terenie parafii św. Macieja w Bełchowie, to koniecznie do 15. października, należy dostarczyć akt chrztu dziecka.

Jeżeli natomiast mieszkacie Państwo na terenie innej parafii, to oprócz aktu chrztu konieczne jest, aby do wyżej wymienionego terminu dostarczyć pozwolenie od księdza proboszcza z parafii na terenie której Państwo mieszkacie.

UWAGA! W przypadku niedostarczenia powyższych dokumentów do dnia 15. października Państwa dziecko nie będzie mogło przystąpić do Komunii Świętej w naszym kościele!

2. Oprócz spotkań dzieci i rodzice zaproszeni są do uczestnictwa we Mszy św. niedzielnej.